Informatie voor ouders

 

Ook voor kinderen is het verliezen van een geliefd persoon enorm ingrijpend. Zij kennen ook gevoelens van eenzaamheid, verdriet, boosheid en verwarring. Als ouders verdriet hebben, omdat er iemand is overleden, is het voor kinderen soms lastig hun verdriet te tonen. Hetzelfde doet zich voor wanneer ouders gaan scheiden.

 

Reacties na een verlies

Hoe een kind reageert hangt af van het karakter, de leeftijd en de ontwikkelingsfase van het kind. Er zijn dus veel verschillende manieren waarop kinderen omgaan met zo’n situatie.

Vaak komt de reactie op het verlies pas later, als de rust is weergekeerd. Het rouwen van kinderen wordt afgewisseld met praktisch bezig zijn, spelen en groeien. Soms zijn de reacties heftig, omdat het voor kinderen lastig is te benoemen wat ze voelen. Het kan zijn dat het kind terugvalt naar een eerdere ontwikkelingsfase, bijvoorbeeld gaat bedplassen of duimzuigen. Kinderen willen de ouders beschermen en ontzien. Dat maakt het lastig te bepalen hoe je als ouder het kind kunt ondersteunen. Het kan fijn zijn voor een kind om te praten met iemand die verder van de situatie af staat. Daardoor durven zij meer te uiten van wat er in hen omgaat.

 

Signalen

Signalen dat extra ondersteuning nodig is, kunnen zijn:

Slaapproblemen, blijvende angst om alleen te zijn, afnemende concentratie en prestaties op school, neerslachtigheid, zich terugtrekken uit het contact met vriendjes, afnemende interesse in dingen die vroeger als leuk werden ervaren. Dit zijn slechts voorbeelden van aanleidingen om ondersteuning te zoeken. Uw eigen indruk over wat uw kind nodig heeft, is heel belangrijk. Heeft u zelf het gevoel dat uw kind baat heeft bij extra aandacht en steun na een verlieservaring, dan is dat op zich al een goede reden om hulp te zoeken.

 

Werkwijze

Kinderen kunnen leren omgaan met het verlies door te communiceren via spel, tekenen, knutselen, herinneringen ophalen en praten. Dit kan veel informatie geven over wat er in het kind omgaat. Het biedt aanknopingspunten om te ontdekken wat het kind nodig heeft in het proces. Op een leuke manier aan vervelende dingen werken, kan helend zijn. Daarbij gebruiken we o.a. een speciale methode, die is ontwikkeld door 2 orthopedagogen met ruime ervaring op het gebied van verliesverwerking.

Het eerste gesprek is met het kind en de ouder(s). Daarin gaan we eerst eens kennismaken en kijken we wat er nodig is en wat op dit moment moeilijk is voor uw kind. Daarna komt uw kind bij voorkeur alleen, ongeveer 5 keer. Dan volgt weer een gesprek met de ouder(s) erbij. Uiteraard is tussentijds contact ook mogelijk, na het consult of via de mail.

 

Denkt u dat uw kind hulp nodig heeft op het gebied van verliesverwerking en/of een echtscheidingssituatie, mailt u dan naar opwegnaarbalans@planet.nl of

bel 06-36545243. Ik neem dan op korte termijn contact met u op.