Volwassenen

Iemand verliezen waar je veel van houdt is een van de meest verdrietige en ingrijpende gebeurtenissen die je kunt meemaken. Het leven verandert voor altijd. Op emotioneel gebied, maar ook op praktisch- en sociaal gebied kunnen grote veranderingen optreden. Tijdens het rouwproces word je je langzaam bewust van de betekenis van het verlies. Rouwen is loslaten, omdat het niet anders kan. Leren leven met het gemis, de pijn en het verdriet. Geleidelijk de blik weer durven richten op de toekomst. Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het niet! Rouwen, of verliesverwerken is hard werken! Het vraagt tijd en energie, inspanning en geduld. Iedereen doet het op zijn eigen manier. De duur en de intensiteit van het rouwproces zijn dan ook niet voor iedereen gelijk. Vaak kom je er met steun uit je omgeving goed doorheen. Soms kan extra ondersteuning nodig zijn.

 

Reacties

Verdriet, verbijstering, ongeloof, boosheid, wanhoop, allemaal zaken die je kunt ervaren tijdens een rouwproces. Het zijn normale reacties op een ingrijpende gebeurtenis. Wanneer deze reacties lang aanhouden en/of het dagelijks functioneren in de weg blijven staan, kan het nodig zijn extra steun te zoeken. Hetzelfde geldt als u eenzaam bent, uw verhaal met niemand kunt delen. Het komt voor dat mensen uit de omgeving van rouwenden na verloop van tijd minder aandacht voor de situatie hebben. Het leven gaat door, maar voor u kan dat heel anders aanvoelen. Andere aanleidingen om hulp te zoeken kunnen zijn: gevoelens van somberte; problemen met slapen; lichamelijke klachten, zoals last van schouders en nek of hoofdpijn. Ook als u simpelweg de behoefte voelt aan extra ondersteuning, is dat een goede reden om hulp te zoeken.

 

Bij Balans

Dé manier om met een verlies te leren omgaan bestaat niet. Ieder ervaart en doorloopt het rouwproces op zijn eigen manier. Een aantal taken lijkt daarbij voor iedereen aan de orde te komen. Na een periode van ongeloof dringt het besef van het verlies pas echt door. Dan kan het verwerken pas op gang komen. Dit kan gepaard gaan met veel verschillende en intense emoties. Het aanpassen aan een leven zonder degene die is weggevallen, is een taak die tijd vraagt en inspanning. Met vallen en opstaan proberen het leven weer vorm te geven.

Wanneer u zich aanmeldt voor gesprekken, bekijken we samen hoe uw situatie is, waar u mogelijk vastloopt en waar u behoefte aan heeft qua steun. Erkennen, delen, ruimte en vertrouwen spelen daarbij een belangrijke rol. Samen lopen we door het rouwlandschap, zodat u daarna op eigen kracht weer verder kunt gaan.

 

Hebt u behoefte aan een gesprek of wilt u meer informatie, dan kunt u bellen (06-3654 5243) of mailen opwegnaarbalans@planet.nl .